Mozart, G Senfoni No: 40 min


bir kayd?rma

25 Responses to “Mozart, G Senfoni No: 40 min”

 1. crayonoir Says:

  Bu inan?lmaz bir fikir! payla??m i

 2. bjermane1 Says:

  0:24-00:54 ?imdiye kadar hayat?m boyunca duydu?um en iyi 30 saniyedir.

 3. bjermane1 Says:

  0:24-00:54 ?imdiye kadar hayat?m boyunca duydu?um en iyi 30 saniye olmal?d?r.

 4. Mormodes Says:

  benim oda arkada?? g

 5. Epicentera Says:

  Ben gibi yoluyla b

 6. spudman13 Says:

  “Gibi” bu favori par

 7. jayhawkinthephog Says:

  @ Jezmuff E?er sizin bestelerinden baz?lar?n? neden etmiyorsun? oh Tamam, Mozart gibi yetenekli de?ildir. .

 8. TheGoodCybernaut Says:

  Nas?l

 9. SandroSwordfire Says:

  Biz m

 10. smalin Says:

  @ Yakir11114 SSS

 11. yakir11114 Says:

  bunu nas?l yapt?n?

 12. miltyu97 Says:

  Hakk?nda Beethoven Waldstein Sonata (piyano sonat? Op. 53 No: 21)k

 13. whythewar1 Says:

  @ Jezmuff bir ba?parmak yukar? tu?u olsayd? yapard?m.

 14. Truzel40 Says:

  Ne bir dahi o yard?m edemem ama sadece briljance ile kaybolup en yap?yorum ne olursa olsun durdurmak, inan?lmazd?. . . . her zaman Bunu duymak. . . . sadece, g

 15. jamaicanpride0290 Says:

  o bir ki?inin de zevk de?il anlam?na gelmez. baz? insanlar / anlam?na gelmez karma??kl??? ve klasik bir par

 16. jezmuff Says:

  kontrpuan bir hayran? olarak ben ger

 17. jezmuff Says:

  @ Thenameiskip Tanr? sizi daha

 18. jjqnario Says:

  Nihayet. anlam?yla daha fazla veya daha az d

 19. Amityrockstarx Says:

  @ Thenameiskip pinky uzatmak unutmay?n. E?er

 20. thenameiskip Says:

  Bu ama s

 21. Amityrockstarx Says:

  @ AlfieNoakesOhHo Onlar?n Mozart etkisi ba?vuruyorsunuz ne, ben yanl?? olabilir

 22. ameganon1947 Says:

  HOLA!VERY NICE!TE?EKK

 23. slaxwell55 Says:

  @ AlfieNoakesOhHo Evet. . adam iyi. . .

 24. terzella Says:

  Bu harika!

 25. AlfieNoakesOhHo Says:

  Mozart Phil Spectre & Beatles

Leave a Reply